Pagina afdrukken

Geldzaken

Wonen

De huidige huizensituatie maakt het er niet gemakkelijker op om uit elkaar te gaan. Er zijn weinig betaalbare huurwoningen en koopwoningen staan vaak onder water of worden slecht verkocht.

Voorlopig en definitief

Des te belangrijker om samen naar creatieve oplossingen te zoeken. Misschien wordt u gedwongen om langer samen in de woning te blijven dan eigenlijk goed is voor de onderlinge verhouding. Misschien moet de beslissing om de woning te verkopen uitgesteld worden. Soms moeten er eerst voorlopige afspraken worden gemaakt over wonen en de verdeling van de vaste lasten, voordat er over de definitieve afspraken gesproken kan worden.

Voorkom verrassingen

Hoe dan ook is het zaak om de verschillende scenario’s naast elkaar te leggen, de financiële, fiscale en relationele consequenties zoveel mogelijk in kaart te brengen en de uiteindelijke afspraken goed en helder vast te leggen. Zodat de kans dat u later voor verrassingen komt te staan zo klein mogelijk is.

Alimentatie

"Waar moet ik na de scheiding van rondkomen?”“Waar moet ik na de scheiding van rondkomen?”, is de vraag die veel scheidende stellen bezig houdt. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de inkomsten en wat de lasten zullen zijn. Dat kan door alles zelf op een rij te zetten en/of op basis van de geldende Tremanorm een berekening van de kinderkosten en de bijdrage aan elkaars levensonderhoud te maken. Deze alimentatieberekening kan Marianne Laarakker voor u maken.

Gespreksonderwerp

Als alle gegevens op tafel liggen, kunt u in onderling overleg zoeken naar de optimale situatie. De alimentatieberekening is daarin leidend, maar niet definitief. Het is de basis voor een gesprek.

Toekomst

Ook kijken we samen naar de toekomst. Welke veranderingen kunt u nu al aan zien komen (in uw werk, in de zorg voor de kinderen of in de woonsituatie)? Hoe wilt u ermee omgaan als deze zich aandienen?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.echtscheidingnijmegen.nl/geldzaken